Naše cestovní kancelář a agentura umožňuje platbu Vaší dovolené zaměstnavatelem - tzv. fakturace zaměstnavateli

Na základě Vašeho přání zajistíme fakturaci Vámi vybraného pobytu Vašemu zaměstnavateli a proplacení z fondů FKSP (sociální fondy organizace) nebo jiných fondů zaměstnavatele podle účetních a právních předpisů.

Pro zaměstnavatele nabízíme čerpání těchto služeb formou poukazů nebo přímé fakturace. Poukazy na odběr služeb mohou být v různé nominální hodnotě (min. však 500 Kč). Tyto poukazy je možno poskytnout zaměstnancům jako jeden ze zaměstnaneckých benefitů. Benefit je na straně zaměstnance osvobozen nejen od daně z příjmu, ale i od odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění až do částky 20 000 Kč za zaměstnance.

 

Požadavek na úhradu pomocí zaměstnaneckých benefitů je třeba vždy uvádět v poznámce rezervace při on-line objednávce, nebo sdělit našim operátorům při přímé komunikaci. 

Akceptujeme tyto firemní benefity:
SODEXO - Flexi Pass, Fokus Pass, Holiday Pass, Dárkový Pass
EDENRED - Ticket Compliments DÁRKOVÝ, Ticket HOLIDAY, Ticket MULTI
BENEFIT PLUS

 


 

CO JE FKSP nebo-li sociální fond?

Sociální fond (FKSP-zkratka pro Fond kulturních a sociálních potřeb) je fond zřizován zaměstnavateli. Soukromí zaměstnavatelé k těmto  účelům vytvářejí takzvaný Sociální fond. Fond v podstatě slouží k poskytování příspěvků, které jsou zaměstnanci vnímány jako takzvané benefity. Jedním z nejběžnějších a zažitých je poskytování příspěvku na dovolenou zaměstnance a jeho rodinných příslušníků. Z fondu lze poskytnout příspěvek i na tuzemský či zahraniční zájezd, víkendové, lázeňské, relaxační nebo wellness pobyty.

 

1. FKSP je Fond kulturních a sociálních potřeb, tento fond zřizují ti zaměstnavatelé, kteří jsou organizační složkou státu (například ministerstva), státní příspěvkovou organizací nebo příspěvkovou organizací zřízenou územními samosprávnými celky. Pravidla, podle kterých tito zaměstnavatelé FKSP vytvářejí, a základní rámec pro výdaje z tohoto fondu upravuje vyhláška ministerstva financí č. 114/2002 Sb., v platném znění. O použití peněz z tohoto fondu spolurozhoduje odborová organizace, pokud u zaměstnavatele působí. Soukromí zaměstnavatelé často k obdobným účelům vytvářejí takzvaný sociální fond.

Zaměstnanec nemá na poskytnutí příspěvku z FKSP žádný právní nárok, nemůže si ho tedy vynucovat; nicméně i v případě FKSP by měla platit zásada rovnosti mezi zaměstnanci, tedy že by pro zaměstnance na obdobných pracovních pozicích měla platit stejná pravidla. Zaměstnavatel do FKSP přispívá ročně dvěma procenty z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů.

Fond v podstatě slouží k poskytování příspěvků, které jsou zaměstnanci vnímány jako takzvané benefity. Jedním z nejběžnějších je poskytování příspěvku na stravování, a to buď formou závodní jídelny, na jejíž provoz zaměstnavatel přispívá, a zaměstnanci tak mají levnější stravu, nebo v podobě takzvaných stravenek - tedy poukázek na odběr jídla, na jejichž pořízení zaměstnavatel určitou výší přispívá.

2. Dalším z velice častých benefitů bývá příspěvek na rekreaci zaměstnance a jeho rodinných příslušníků, a to buď v zařízení ve vlastnictví zaměstnavatele, nebo i jinde. Z fondu lze poskytnout příspěvek i na tuzemský či zahraniční zájezd víkendové, lázeňské, relaxační nebo wellness pobyty.

Zaměstnavatel může dále zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům přispívat na vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce a poskytovat jim příspěvky na penzijní připojištění či soukromé životní pojištění. Z fondu lze hradit také nákup vitaminových prostředků pro zaměstnance, lze z něj přispět na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a žloutence.

Zaměstnavatel může prostředky z fondu rovněž využít ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, na pracovní oděvy a obuv nad rámec povinného vybavení. Z fondu může být zaměstnanci poskytnuta půjčka na pořízení bydlení či koupi bytového zařízení. Firma také může z fondu hradit věcné nebo peněžní dary pro zaměstnance, například při příležitosti odchodu do důchodu. (zdroj: JOBDNES

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.